Barcelona Metròpolis és una revista de l’Ajuntament de Barcelona que posa sobre la taula temes que estimulen el debat ciutadà i la seva participació en les grans qüestions que els afecten. Dirigida per la Milagros Pérez Oliva, qui també és membre de l’equip editorial del diari El País, i coordinada per la Marga Pont Algueró, la revista es reserva una secció especial a les dades.

Les Storydata, a partir del mes de març, ens encarreguem de la secció Barcelona en dades, on escollirem un tema principal i cercarem, analitzarem, explorarem i visualitzarem les dades amb l’ajuda de Línia Fina. La secció de dades del número d’abril de 2021, el primer on hi hem participat, gira al voltant de la demografia i els canvis que a sofert la ciutat els últims anys. Gaudiu-la!

Mapa Barcelona Dades

Podeu llegir el número complet de Barcelona Metròpolis N.118-ABR.21 en el següent enllaç: https://www.barcelona.cat/metropolis/sites/default/files/dossiers/118_metropolis.pdf

Leave a Reply