L’equip d’Storydata no podríem haver començat millor el 2021 que amb la gran notícia de la possibilitat d’impartir la primera formació de l’any per a EuroMeSCo, la principal xarxa de centres d’investigació i think tanks de l’àrea euromediterrània, cofinanciada per la Unió Europea i per l’IEMed.

En el curs, impartit del 4 al 25 de març, va tocar els fonaments de la visualització de dades i la inforgafia, des dels conceptes més bàsics fins al descobriment d’eines de visualització en línia com Piktochart, Datawrapper o Flourish, passant per els fonaments de la cartografia.

Leave a Reply