La Laura Navarro i l’Oriol Díez (Storydata), han extret les dades i fet els textos i gràfics, amb els dissenys de la Krushenka Bayas, del número 122 de l’apartat ‘Barcelona en dades’ de la revista BCN Metropolis.

I es que la pandèmia ha suposat un repte per als serveis de salut pública i ha tingut un impacte desigual en la població de Barcelona, per edats, per barris i per nivell socioeconòmic.

Disposar de més professionals en l’atenció primària i reduir les llistes d’espera en proves diagnòstiques i tractaments són dos dels grans reptes que la covid ha posat encara més de manifest.

Hi ha molta feina pendent per recuperar la capacitat del sistema sanitari per fer prevenció, detectar i tractar de forma precoç malalties cròniques, atendre els problemes de drogodependències i donar resposta a l’augment de trastorns de salut mental.

Leave a Reply